Kerk in Nieuwenhoorn

Afbeelding invoegen

De concerten van de Stichting Concerten Hellevoetsluis vinden plaats in de kerk van Nieuwenhoorn, Dorpsstraat 14. 

HISTORIE VAN DE KERK AAN DE DORPSSTRAAT IN NIEUWENHOORN.

Deze kerk werd gebouwd in de 15e eeuw en wel in verschillende fasen. Rond 1425 werd het koor gebouwd (dit is niet meer aanwezig). Resten van de fundering zijn gevonden onder de kerkenraadkamer en in de kerktuin bij de wortels van de beukenboom. Rond 1475 werd de toren opgericht. Het koor en de toren werden aan elkaar verbonden met de kerkzaal. Ook zou een transept (dwarsschip) worden gebouwd, maar alleen de helft daarvan is ooit gerealiseerd aan de kant van het Achterdorp.

Van de bouwgeschiedenis zijn geen exacte jaartallen bekend. Wel weten we de datum van de voltooiing. De laatste steen werd namelijk gelegd in 1525, wat blijkt uit een steen met inscriptie aan de buitenmuur van de zogenaamde torenkamer. Hier lezen we: Anno XVhonderd ende XII domini wort dese keerc toe gheleyt in 'de april (In het jaar onzes Heren 1512 werd deze kerk voltooid in april).

In 1524 werd een luidklok in de toren aangebracht. Als randschrift staat op deze bronzen klok (in gotisch schrift): MARIA es mijnen name – Mijn gheluit H. God bequame – alsoe varre als mijn hooren zal – wilt God beware overal – ANO MVC XXIIII.

Sindsdien heeft de bouwgeschiedenis niet stil gestaan. Het koorgedeelte is na de Reformatie afgebroken. Het koorgedeelte is na de Reformatie afgebroken. Het halve transept eveneens; zo rond 1850. Op de plaats van het oorspronkelijke koor staat nu de beukenboom (midden in de tuin aan de Dorpsstraat) en staat ook de kerkenraadkamer met keuken en hal, gedateerd 1856 (zie inscriptie boven de buitendeur). Deze vergaderzaal of consistorie is gebouwd in neoklassieke stijl.

 

Afbeelding invoegen

Het ORGEL is gebouwd in 1821 door de firma Bätz uit Utrecht. Zij bouwden ook het orgel in de Domkerk te Utrecht. De orgelgalerij en de klankborden (gordijnen) werden tegelijkertijd met het orgel aangebracht. Het portaal onder de orgelgalerij kreeg in 1856 een zijdeur. Dit was nodig geworden tijdens en na de Franse tijd. Door Napoleon werden alle kerkelijke eigendommen genationaliseerd; zo ook in Nieuwenhoorn. Het archief werd t.b.v. het bevolkingsregister overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Na de Franse tijd werden alle eigendommen teruggegeven, behalve de TOREN. Die is van strategisch belang, b.v. als uitkijkpost in geval van oorlog of watersnood. De toren is nog steeds eigendom van de burgerlijke gemeente.
 
Overgenomen uit: 200 jaar Bätz-orgel Nieuwenhoorn.