Stichting Concerten Hellevoetsluis en de concertserie 'Hellevoet Klassiek'


De Stichting Concerten Hellevoetsluis (voorheen Stichting Werkgroep Concerten Hellevoetsluis) verzorgt al vanaf 1976 een jaarlijkse reeks concerten in Hellevoetsluis. De concerten vonden in eerste instantie plaats op diverse locaties, waaronder de Ned. Hervormde Kerk 
Nieuw-Helvoet, de voormalige Marinemachinistenschool (De Veste) en de raadzaal van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk. Sinds enige 
jaren vinden de concerten plaats in het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring, aan de Smitsweg (het voormalige dorp Nieuw-Helvoet).
In principe wordt door de Stichting Concerten per jaar onder de noemer 'Hellevoet Klassiek' een serie van zes concerten georganiseerd,
alle in de sfeer van klassieke en daaraan verwante eigentijdse kamermuziek. Daarbij wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau.
Vele musici van naam hebben in de loop der jaren Hellevoetsluis dan ook al aangedaan. De ensembles en musici die in Hellevoetsluis
optreden kunnen bogen op landelijke en vaak ook internationale erkenning.
Naast de zes reguliere concerten verleent de Stichting Concerten ook medewerking aan de organisatie van bijzondere concerten, zoals Zomervestingconcerten en concerten die buiten de serie 'Hellevoet Klassiek' worden gehouden in Cultureel Centrum Kerk aan de Ring (www.kerkaandering.nl).
De belangstelling onder de liefhebbers van klassieke muziek in Hellevoetsluis is mede dankzij de concerten van de Stichting Concerten 
gegroeid. Het werk van de Stichting wordt gesteund door een groot aantal donateurs.
 
================================================================================
 

Adresgegevens:
Secretariaat Stichting Concerten Hellevoetsluis:
p/a Ebstroom 98

3224 CG  Hellevoetsluis

Nederland

tel: 0181- 31 78 44

e-mail: info@hellevoetklassiek.nlBankrekening van de Stichting Concerten Hellevoetsluis
NL40 INGB 0004211137

================================================================================

Zie voor het programma seizoen 2018-2019 onder het kopje 'concerten'.
 
================================================================================